2020, നവംബർ 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പൂർവ്വമനുഷ്യർ 1

പൂർവ്വമനുഷ്യർ 1

---------------------------
'സതേൺ ഏപ് ' (ദക്ഷിണ കുരങ്ങൻ) എന്നർത്ഥമുള്ള ആസ്ട്രേലോ പിതേക്കസ് എന്ന ഒരു മുൻകാല ഏപ്പുകളുടെ (കുരങ്ങന്മാരുടെ )ജനുസിൽ നിന്ന് 2.5 ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ മനുഷ്യർ ആദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ്. ഏതാണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഈ പൗരാണിക പുരുഷൻമാരിലെയും സ്ത്രീകളിലേയും ചിലർ തങ്ങളുടെ സ്വദേശം വിട്ട് വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യയിലേക്കും ദിക്കുകളറിയാതെയും മറ്റു യാതൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെയും കൂട്ടമായി  ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും വേണ്ടി നടന്നു തുടങ്ങി. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉള്ള ചില ഇടങ്ങളിൽ ചിലർ വാസമുറപ്പിച്ച് .അവരിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ചിലർ തുടർ യാത്രനടത്തി.... നിരവധി യാത്രകൾ ... യാത്രയിൽതന്നെ പ്രസവവും, മരണവും നടന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. വടക്കേ യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞു പൊഴിയുന്നവനങ്ങളിൽ ,ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ആവിയും ഉഷ്ണാവുമുള്ള കാടുകളിൽ, വരണ്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ, മഴക്കാടുകളിൽ ,മലമടക്കുകളിൽ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശാലതയിലേക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി നടന്നു നടന്നു  അനുകൂലവും ,പ്രതികൂലവുമായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളിലുടെനീങ്ങി പരിണാമത്തിന് വിധേയമായി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷിസുകളായി.
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർക്ക് ഗംഭീര ലത്തിൽ
പേരുകൾ നൽകി. യൂറോപ്പിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും മനുഷ്യർ  'നിയാണ്ടർതാൽമാർ ' (നിയാണ്ടർ താഴ് വരയിൽ നിന്നുള്ളവർ ) ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്, ഹോമോ എറെക്ടസ് ( നിവർന്ന മനുഷ്യൻ ) ....തുടരും....

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

മുതുമുതുമുത്തശ്ശ ചരിതങ്ങൾ ...