2010, സെപ്റ്റംബർ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

എയ്ഡ്സ് വന്നവഴികള്‍

കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതപ്പോലെ അത്യാധുനിക ലോകത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം മനുഷ്യനു സമ്മാനമായി കിട്ടിയതാണു എയ്ഡ്സ്. ഗൗരവതരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടനാഴികളില്‍ മനുഷ്യന്‍ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ജീവിത രീതീകള്‍ തന്റെ ആസക്തിയുടെ മുറിയില്‍ മുറയില്ലാതെ ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ സ്വഭാവിക പരിണാമം എന്നപോലെ അവനിലേക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതാണു HIVഎന്ന വൈറ്സ്.മനുഷ്യനിലെ അറിവില്ലായികയുടെ ഇരുട്ടിലല്ല മറിച്ച് തൃപ്തിയടയാത്ത സുഖാന്വേഷണത്തിന്റെ അലക്ഷ്യമായ അബോധവേനലില്‍ പിഴച്ചുപ്പോയ തിരിച്ചറിവിന്റെ ശിക്ഷയാണു ഈ രോഗം.

മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ കണ്ണുകാണാത്ത കാമാസക്തിയില്‍ വ്യത്യസ്ത സുഖാനുഭവങ്ങള്‍തേടി മൃഗങ്ങളെ ലൈംഗിക ആവിശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിടത്താണ് മാനവരാശിക്ക് ആകമാനം വിനാശകരമായ ഈ ദുരന്തം സഭവിച്ചത്‌ . അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുമാണു മൃഗങ്ങളെ ലൈംഗിക ആവിശ്യത്തിനുവേണ്ടി അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം അവിടെന്നാണ് പിറവികൊണ്ടതും. ചേരാത്തത് ചേര്‍ന്നാല്‍ വിഷമാകുന്നത് പോലെ ഈ വിഷവും അവിടെന്നാണ് പകര്‍ന്നത് . മൃഗത്തെ ഭോഗിച്ച മനുഷ്യന്‍ പിന്നെയും മനുഷ്യനെ ഭോഗിക്കണ്ടി വന്നിടത്താണ് രോഗം ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയായത് .

മൃഗങ്ങളെ ലൈഗിക ആവിശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വികൃതമായ മനസ് രൂപപ്പെടുന്നത് രോഗതുല്യമായ അമിത ലൈഗിക ആസക്തി മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കന്നതും കൊണ്ടും, കൂട്ടിനായി വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള സ്വന്തം വീട്ടില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നത്‌ കൊണ്ടുമാണ് ,അമിതമായ ലൈഗിക ആസക്തിയാല്‍ സ്വന്തംഇണയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സഹകരണങ്ങള്‍ വേണ്ടുന്നപോലെ തൃപ്തിയടയാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍തേടി എത്തിപ്പെടുന്നതുമാകാം. അമേരിക്കയിലും ,യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും ലൈഗികകാര്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തുള്ളതുപോലെ വലിയ സദാചാര കീഴ്‌വഴക്കങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല.ആവിശ്യങ്ങള്‍ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ മറ്റൊന്നും അവിടെ തടസമായി വരുന്നില്ല . ഒരുസ്ത്രീയോ ഒരുപുരുഷനോ ഒരാള്‍ തമ്മില്‍ മാത്രമേ ലൈഗിക വ്യവഹാരങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ എന്നു അവര്‍ക്കിടയില്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്ടവും താല്പര്യവുമാണ് പ്രധാനം .

സ്വവര്‍ഗ്ഗരതിയെ ഗവണ്‍മെന്റു തലത്തില്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ,പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമം ഉള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക . അതായത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ജീവിതരീതികളെ തെറ്റായികാണാനോ അവയെ തിരുത്തുവാനോ ശ്രമിക്കുന്ന മനസ്സ് സമൂഹത്തിനു ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തില്‍ അംഗികാരവും പരിരക്ഷയും നല്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ഗവണ്‍മെന്റു മുന്‍പോട്ടു വെക്കുന്നു എന്ന് സാരം . സെക്സ് ജീവിതത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ കാര്യമാണങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളും വേണ്ടുന്ന മര്യാതയും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അത് .സെക്സ് എങ്ങനെ ? ആരോട്..?, ഏതുതരത്തില്‍ എന്നുള്ള സംസ്കാരം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടാതായിയുണ്ടന്നു പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റാവില്ല . ജീവിതത്തിന്റെ സര്‍വ്വമുഖമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും മാനസികമായി ഒരു പരിധിവരെയും കാര്യമായി സ്വാദിനിക്കുകയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ സെക്സിനുള്ളപങ്ക്‌ ചെറുതല്ലന്നു ആ മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധന്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും അവയുടെ ലൈംഗിക നിറവേറ്റലും നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന മര്യാദയുടെ സുതാര്യത മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയും. ആണാട് പെണ്ണാടിനെ ഭോഗിക്കാറൂള്ള് ,കാള പശുവിനെ ,പോത്ത് എരുമയെ ,ആണ്‍സിഹം പെണ്‍സിഹംത്തെ, പിടിയാന കൊമ്പനാന തമ്മില്‍ ,ആണ്‍പട്ടിയും പെണ്‍പട്ടിയും തമ്മില്‍ ,പിടകോഴിയെ പൂവന്‍കോഴിയും ,പെണ്‍കിളികള്‍ ആണ്‍കിളികള്‍ തമ്മില്‍ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ജീവി-ജന്തുലോകവും അവയുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ആണ്‍പെണ്‍ ഇനങ്ങള്‍ തമ്മിലെ ഇണചേരാറൂള്ള് .അതാണ്‌ പ്രകൃതിനിയമം അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ .അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാജീവലോത്തിനും ആണ്‍ പെണ്‍ വര്ഗ്ഗമുണ്ടായത് .

വിവേഗവും തിരിച്ചറിവുമുള്ള മനുഷ്യന്‍മാത്രമേ തീവ്രമായ അവന്റെ കാമാവേശത്തിനു മൃഗങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാറൂള്ളൂ. ഒരേ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പെടുന്നത് തമ്മില്‍ എത്രതവണ ഇണചേര്‍ന്നാലും ഒരു രോഗവും വരില്ല. ഒരു സ്വഭാവ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകണം എന്നുമാത്രം. കോഴികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ? പിടയെ കണ്ടാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ഭോഗിക്കും ,പട്ടികളെ നോക്ക് , ഈച്ചയും ,പൂച്ചയും, പന്നികളും ,പശുക്കളും ആനയും ,മയിലും ,ഒട്ടകവും മത്സ്യവും ഒക്കെ അതുപോലാണ് .ഇവയൊന്നും അവരുടെ ലൈംഗികനിര്‍വൃതിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പെട്ടതുമായി ഭോഗത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടില്ല .എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ വര്ഗ്ഗത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നപ്പോലെ മറ്റു വര്‍ഗ്ഗത്തെയും ദ്രോഹിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളെ സെക്സിനായി കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് . പുരുഷന്‍മാരും ചിലനാടുകളില്‍ മൃഗങ്ങളെ സെക്സിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു ജന്തു-ജീവിസമൂഹത്തിന്റെയും ലൈംഗിക സദാചാരം എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് .

ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളില്‍ മനുഷ്യനു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്നത് അപകടമാണന്നു പറയാന്‍ ആകില്ല .പക്ഷെ അത് ആണുംപെണ്ണും പരസ്പര ഇഷ്ടത്തോടും താലപര്യത്തോടും വ്യവസ്ഥകളോടും കൂടി പാലിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ മതിയാകും . ഇണചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ആണിനെ ഒരു ആണ് ഭോഗിക്കുയോ, പെണ്ണിനെ പെണ്ണ് സെക്സിനായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുമോ ? . ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്‍ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു പഠിക്കണം .അവര്‍ അവരുടെ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ആണ്‍പെണ്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍മാത്രമേ സെക്സില്‍ ഏര്‍പെടുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യര്‍ മാത്രമേ അക്കാര്യത്തില്‍ വിപരീതമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള്.

ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഖാന്വേഷണത്തിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളില്‍ പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായ കുഴപ്പങ്ങള്‍ കടന്നു കൂടുന്നത് ഇണയെ വേണ്ടുന്ന പോലെ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചു കാമവൈകല്യമുള്ള മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.തിരിച്ചറിവിനുമേല്‍ പരന്ന കരിമേഘങ്ങളെ മറയാക്കി മാനുഷികങ്ങളെ മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് . പേരിനുപോലും മര്യാദവഴങ്ങാത്ത സംസ്കാരങ്ങള്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍ അറിയാതെ സ്വന്തംതാല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ നിരപരാധികളുടെ കണ്ണീര്‍ ചാലുകള്‍ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും .അത്തരം ക്രൂരമായ സംസ്കാരത്തെ സമുന്നമെന്നു നാം വാഴ്ത്തും . രോഗം വന്നാല്‍ മരണം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഇതിനു ഒരു മറുമരുന്നു ഇന്നുമില്ല്ല.നാളെ ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം,ഉണ്ടാകട്ടെ! ഒരുകൂട്ടരോ,ഒരുത്തനോ ചെയ്യന്ന കുരുത്തക്കേടിന്റെ ശിക്ഷ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് അനുഭവിക്കണമെന്ന പ്രപഞ്ചനിയമം ഇവിടെയും തെറ്റുന്നില്ല .
ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് നമുക്ക് വ്യഥമാനസരായി ആചരിക്കാം

www.pavapettavan.com

2010, സെപ്റ്റംബർ 4, ശനിയാഴ്‌ച

എന്തിനാണ് മനുഷ്യനു മതവിശ്വാസം..?

മതങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് .മനുഷ്യനൊപ്പം ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു ജീവലോകത്തിനും ,പ്രാണിസമൂഹത്തിനും മതങ്ങളില്ല ,ദൈവങ്ങളില്ല, വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല .എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുമാത്രം ദൈവവും പിന്നെ മതവുമുണ്ടായി ? മനുഷ്യന്‍ കരയുകയും, ചിരിക്കുകയും, സന്തോഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .മൃഗങ്ങള്‍ കരയുകയും അവയുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുക്കയും ചെയ്യുന്നു . എല്ലാ ജീവജാലകങ്ങളും ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം . മരങ്ങളും ,ചെടികളും പുല്‍കൊടികളും കാറ്റിലാടിയുല്ലസിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മള്‍ക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട് . ഇവയ്ക്കൊക്കെ ദൈവങ്ങളുണ്ടോ ? മതങ്ങളുണ്ടോ? ഉണ്ടങ്കില്‍ അത് ഏതു മതമായിരിക്കും ?ഏതു ദൈവമായിരിക്കും . അവര്‍ എന്തുകൊണ്ട് കലഹിക്കുന്നില്ല , പരസ്പരം വെട്ടിയും കുത്തിയും മുറവേല്‍പ്പിക്കുന്നില്ല .

നായ്‌ക്കളെ നമ്മള്‍ വളര്‍ത്തുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പലതും പഠിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ മണത്തുപിടിപ്പിക്കാന്‍ പരിശീലിപ്പിക്കു കയും ചെയ്യുന്നു . തത്തയെയും , മൈനകിളിയെയും പിടിച്ചു വയമ്പ് കൊടുത്തു സംസാരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു ,വീട്ടില്‍ വളരുന്ന പൂച്ച അവയുടെ വീട്ടിലെ ആള്‍ക്കാരെ കണ്ടാല്‍ വാലൊക്കെ പൊക്കി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു .ഭീമകരമായ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു ചുംബിക്കാനും പ്രണയിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടില്‍ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയെ നമ്മുടെ ആവിശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പലതും പഠിപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നു .മൃഗരാജനായ സിഹംപോലും മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില്‍ പാകപ്പെടുന്നു . മനുഷ്യന്റെകുലമായ ഹോമോ സാപ്പിയന്‍ ജന്തുകുലത്തില്‍ ജനീച്ച കുരങ്ങിനെ നമ്മള്‍ മെരുക്കി എടുക്കുന്നു .ഇവക്കൊന്നും മതങ്ങളില്ലേ ? മനുഷ്യന്‍ വളര്‍ത്തുന്ന മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വളര്ത്തുന്നവന്റെ മതം .ജാതി അനുസരിച്ച് പേരിടാറുണ്ട്‌ .ആ പേരുപറഞ്ഞു വിളിച്ചു പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്,അനുസരിപ്പിക്കാറുണ്ട് . അപ്പോള്‍ ഇതുപോലെയാണ് മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതു .

മനുഷ്യന്‍ ആക്രമക്കാരിയായ പെട്ടന്ന് മെരുങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും പകസൂക്ഷികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് . മനുഷ്യന്റെ ഈ സ്വഭാവവൈകൃതം ഒരു പക്ഷെ ആദിപുരാതന കാലത്ത് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ കൂടുതല്‍ ക്രൂരമായ അവസ്ഥവിശേഷം ആയിരുന്നിരിക്കാം .ഇലകളും ,കായ്കളും ,പഴങ്ങളും, കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും മാത്രം ഭക്ഷണങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആയിരിക്കാം മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടായത് .ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ധാരളമായി കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ പേരില്‍ ആ പ്രദേശത്തു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളില്‍ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ജീവിത ക്രമംരൂപപ്പെട്ടത്. അക്കാലത്ത് അവര്‍ക്കിടയിലെ അല്പംബുദ്ധിയും വിവേഗവും ഉള്ളവാരായിരിക്കാം ആഹാരക്രമങ്ങളിലെ നിര്‍ദേശവും ആളോഹരിയുടെ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നത് .വിളയെടുക്കലിനും ,വിളയിറക്കലിനും തീര്‍പ്പാക്കപ്പെട്ട അച്ചടക്ക വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്നായിരിക്കണം ഒരു കൂട്ടം ചേരലും, ഒരു അനുസരണ മനോഭാവം ഉണ്ടായതും ,ഒരു ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ടായതും .പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അതിനു ആചാരത്തിന്റെയോ, അനുഷ്ടാനത്തിന്റെയോ ,സംസ്കാരത്തിന്റെയോ ഉള്കരുത്തുകള്‍ ഉണ്ടായത് . ആവിശ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അന്യദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള പാലായനത്തിന്റെ അന്തരീഷങ്ങളില്‍ ഒക്കെയും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തോടുകളില്‍ ഒഴികിനടന്ന പരുക്കനായ വശങ്ങളുള്ള വലിയ കല്ലുകള്‍ ഒഴുകി ഒഴികി നദിയും ,പുഴയും, ആറും, കായലും കഴിഞ്ഞു നല്ല മിനുസമുള്ള മനോഹരമായ ഒരുളന്‍ കല്ലുകള്‍ ആകുന്നതുപോലെ മതങ്ങളും ,വിശ്വാസങ്ങളും , പുത്തന്‍ സംസ്കാരവും മനുഷ്യനില്‍ അടിയുറച്ചു .

നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം അച്ഛന്റെച്ഛനെ അറിയാം രണ്ടോ നാലോ തലമുറക്ക് മുന്‍പുണ്ടായിരുന്ന കാരണവരുടെ പേരറിയാം ഒരു പതിനഞ്ചു അല്ലങ്കില്‍ വേണ്ട ഒരു പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് മുന്‍പുള്ളവരുടെ പേരോ, ഗോത്രമോ ,അവര്‍ എവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നന്നോ, അവരുടെ സംസാര ഭാഷയോ ,സംസ്കാരമോ ,മതമോ ,ദൈവവിശ്വാസമോ ,അവരുടെ ആചാരയനുഷ്ടാനങ്ങളോ നമുക്കറിയില്ല . പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള്‍ നമ്മുടെ മതങ്ങളുടെ, വിശ്വാസങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്‌ ? പൂര്‍ണമായി അറിയാത്ത ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലല്ലേ നാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നതും വാദിക്കുന്നതും , കലഹിക്കുന്നതും ,പരസ്പരം കൊല്ലുന്നതും ?

മതങ്ങള്‍ വലുതായി എന്ന് പറയുന്നത് ജനസഖ്യ വര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിനബന്ധമായി വേണം കരുതാന്‍ ,ദൈവങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അസ്വസ്ഥരായ വിശ്വാസികള്‍ പെരുകുന്നതിന് ആധാരമായി എന്നുവേണം അനുമാനിക്കാന്‍ . അസ്വസ്ഥരായ മനുഷ്യര്‍ തന്റെ ശാന്തതക്കു വേണ്ടി പലവഴികളും ആലോചിക്കുമെന്ന ലളിതമായ ചിന്തയുടെ കുശാഗ്രമായ തിരിച്ചറിവില്‍ നിന്നാണ് ദൈവങ്ങള്‍ പെരുകിയത് . ആള്‍ ദൈവങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിടയില്‍ ചുവടുറപ്പിച്ചത് .ദൈവങ്ങള്‍ക്കും മതങ്ങള്‍ക്കും വളരാന്‍ മനുഷ്യന്‍ ആവിശ്യമാണ് .മനുഷ്യന് അവന്റെ സമാധാനമായ മാനസിക പുരോഗതിക്കു ദൈവംവേണം . ഈ പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ് ഇവരണ്ടിന്റെയും ശക്തമായ വളര്‍ച്ചക്ക് കാരണം .

പ്രചാരത്തില്‍ ഇന്നുള്ളതില്‍ വച്ച് വിശ്വാസികള്‍ അധികമുള്ള മൂന്നു മതങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് .എണ്ണത്തില്‍ കൂടുതലുള്ളത് ക്രിസ്തിയന്‍ പിന്നെ മുസ്ലീം മൂന്നാമത് ഹിന്ദു , ഈ മതങ്ങളില്‍ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് അനേകം ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു . ( കാലപ്പാച്ചിലില്‍ ഇനിയും പുതിയ മതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാം) എല്ലാമതങ്ങളും നന്മയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ശുഭ്രമായ പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ആത്മശുദ്ധികരണമാണ് ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നെങ്കിലും വേണ്ടുന്ന തരത്തില്‍ വിശ്വാസികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് .അതുകൊണ്ടാണ് മതവിശ്വാസങ്ങള്‍ പല രൂപപകര്ച്ചയിലേക്ക് വഴിമാറി പോകുന്നത് .

എന്തിനാണ് മനുഷ്യന് മതവിശ്വാസം..? അഥവാ ദൈവ വിശ്വാസം ? വിശ്വാസസികള്‍ പറയും ഈ ജീവിതം യാഥാര്‍ത്ഥ്യജീവിതമല്ലന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു ലോകമുണ്ടന്നും അവിടെ താന്‍ചെയ്ത നന്മതിന്മകള്‍ വിചാരണ ചെയ്യപെടുകയും സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും എന്നുള്ള രണ്ടു അവസ്ഥകള്‍ വിധിക്കപെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു .ഈ അടിസ്ഥാന വാദത്തിന്റെ അറിവ് വന്നവഴി നിലവിലുള്ള മതഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുമാണ് .ഖുറാന്‍ ,ബൈബിള്‍ ,മഹാഭാരതം ഇതെല്ലാം അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ദീര്ഘദൃക്കുകളായ അനേകങ്ങളായിട്ടുള്ള കാലാക്കാരന്‍മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് . (ഇതില്‍ ഖുറാന്‍ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല ഇറക്കപ്പെട്ടതാണന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വാദം) ഇവയെല്ലാം ആചാരങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്തത പുലര്ത്തുന്നുണ്ടങ്കിലും ആദ്യന്തികമായി ഒരുഭയം വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട് . ദൈവത്തെ അഥവ മതത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ തെള്ളിപറയുകയോ ചെയ്‌താല്‍ അവനു കൊടുംശിക്ഷകള്‍ ദൈവ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഭയപെടുത്തുന്നു, മാത്രവുമല്ല ദൈവത്തില്‍ ഭയന്നാണ് ജീവിക്കണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു . ആ ഭയപ്പെടുത്തലാണ് മതവിശ്വാസികളായി തുടരാനും വിശ്വാസത്തിലൂന്നിയ "നന്മ" സഹജീവിയോടു പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരുപരുതിവരെ സഹായകമാകുന്നത് .

ഉപജീവനത്തില്‍ എല്ലാത്തരത്തിലും മനുഷ്യന്‍ എക്കാലത്തും അസ്വസ്ഥനാണ് അവനു കുറച്ചു നേരെമെങ്കിലും സമാധാനംവേണം ,ശാന്തതവേണം അതിനുള്ള നല്ല മാര്‍ഗ്ഗമാണ്‌ മനസിനെയും,ശരീരത്തെയും മറ്റു ചിന്തകളില്‍ നിന്നെല്ലാം അകറ്റി ശാന്തമായി, നിശബ്ദമായി, ഏകാഗ്രമായി നില്‍ക്കുക എന്നത് ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷനാണ് . ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഒരു നിച്ശിത സമയത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണങ്കില്‍ മാനസികമായ ഉന്മേഷം ലഭിക്കും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല . ഇതിന്റെ അദൃശ്യരൂപിയായ ഉന്നമാണ് ദൈവം. മനസിനെ ഒരേ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക എന്നത് അനായാസമാണങ്കിലും അസ്വസ്ഥരായ മനുഷ്യന് കഴിയാതെവരും. ഇവിടെ ഉന്നമാണ് ദൈവസങ്കല്പം. തലമുറകള്‍ കൈമാറി കഴിയുമ്പോള്‍ നാളെ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസപ്പുറത്തേക്ക് വരണ്ടുന്ന ദൈവസങ്കല്‍പ്പം അത്രയേറെ കരുതല്‍ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് നന്നായി ആറിയാമായിരുന്നു.

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാമനുഷ്യര്‍ക്കും രൂപംഒന്നുതന്നെ നിറത്തിലും ,നീളത്തിലും മൂക്കിന്റെയും, കണ്ണിന്റെയും വ്യത്യാസത്തില്‍ ചെറിയ ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്‍ അവിടെത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെയും ,അന്തരീഷ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെയും വ്യതിയാനങ്ങളില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ മാത്രം .ചോരക്കു ഒരേ നിറം ,വിശപ്പിനു ഒരേ മുഖം ,ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും ഒരുപോലെ ,നടക്കുന്നതും, ഉറങ്ങുന്നതും ,ഉണ്ണുന്നതും ഒരേപോലെ.ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്നതും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ , പ്രസവിക്കുകയും കുട്ടിയെ വളര്‍ത്തുന്നതും ഒരുപോലെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതും ഒരുപോലെ പക്ഷെ മതവിശാസങ്ങള്‍ ,ദൈവ വിശ്വാസങ്ങള്‍ പലതു എന്താണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ?

ദൈവവിശ്വാസം മഹനിയമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യന്‍ ഇന്ന് അതിന്റെ പേരിലാണ് കൂടുതല്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും രാജ്യങ്ങള്‍ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതും. കൃഷിസംസ്കാരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടായത് .അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ക്രമങ്ങളില്‍ ഹിംസാത്മകസ്വഭാവം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടി പിറവിക്കൊണ്ടാതാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിന്റെതന്നെ കറുപ്പായി അത് മയങ്ങി വളര്‍ന്നു . ഇനി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും നിലനിര്ത്തുനതും അപ്പോളും ഒരു കുഴപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പേരില്‍ ഉണ്ടാവുന്നു .ആ ദൈവം ഏത്
മതത്തിലുള്ളതാണന്നു . മുസ്ലീം ,ക്രിസ്തിയ .ഹിന്ദു എതാണ് യഥാര്‍ത്ഥദൈവം ?


www.pavapettavan.com