2021, നവംബർ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകണം

ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം
__________________________________
ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന് ഭരത് ചന്ദ്രൻ  IPS  മാഡം അച്ചാമ്മ വർഗ്ഗീസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം അതിവേഗം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ....

ചലിക്കുന്നേയില്ലെന്നു തോന്നുമ്പോഴും നാം എത്ര വേഗത്തിലാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ 
ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?'

- പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഫാായ്, Astrophysicist.

സംഗതികൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെയല്ല. നിങ്ങൾകൂടി ഭാഗമായ ക്ഷീരപഥം ശൂന്യാകാശത്തി ലൂടെ മണിക്കൂറിൽ 21 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നതിന്റെയോ (ഭൂമദ്ധ്യരേഖ യോടടുക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 1600 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും ധ്രുവങ്ങളിൽ നിശ്ചലമായും) ഭൂമി സൂര്യനുചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതിന്റെയോ (മണിക്കൂറിൽ 107,000 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ) സൂര്യൻ ക്ഷീരപഥത്തെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെയോ (മണിക്കൂറിൽ 792,000 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അനന്തരഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കാതെയാണ് ഇതെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം.  ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

1 അഭിപ്രായം:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു...

ചലിക്കുന്നേയില്ലെന്നു തോന്നുമ്പോഴും നാം അതി വേഗത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു