2009, ഫെബ്രുവരി 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഇനി

മലര്‍ക്കേ തുറന്നിട്ടേച്ചു പോയെന്‍ ജാതകം
ശനിദശ നിറഞ്ഞ ജീവിതം ,
മുജന്മ പാപത്തിന്‍ ശിക്ഷപത്രം
ഇനി ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളില്‍
നീറുന്ന മൂശയുടെ പൊള്ളുന്ന
നിശ്വാസ്സങ്ങളാണെന്‍് കവിതകള്‍ ..കവിതകള്‍